Styrelsen

Tomas Lindström (ordförande)
tomas.lindstrom@telia.com
0512 – 406 79;  0708 – 40 31 28

Henry Arvidsson (vice ordförande)
harharbytt@gmail.com
0512 – 405 13;  070 – 33 87 888

Anna Bergkvist Svensson (sekreterare)
anna_bsvensson@hotmail.com
0706 -71 06 52

Anne Svensson (kassör)
anne.svensson@telia.com
0709 – 35 25 69

 

Ledamöter

Dag Svensson dagsvensson94@gmail.com; 070-57 58 622

Carolin Bangay carolin.bangay@gmail.com

Carl-Eric Gustafsson ceg.sjotorp@gmail.com

 

Ersättare

Sture Hermansson sture55@telia.com; 0705 – 56 03 21

Roger Lindström robi.vedum@telia.com; 0512 – 400 91

 

Revisorer

Gudrun Lidén och Ingemar Jonsson

 

Hemsidesansvarig
Maria Peterson peterson_maria@hotmail.com; 0733 – 92 43 98