Styrelsen

Tomas Lindström (ordförande)
tomas.lindstrom@telia.com
0512 – 406 79;  0708 – 40 31 28

Janeric Mörck (sekreterare och postmottagare)
Kullenvägen 3, 534 30 Vara
janeric.morck@gmail.com
0512 – 338 32;  0705 – 55 38 32

Rolf Grahm (kassör)
rolf.grahm@telia.com
0512 – 150 59; 0706 – 24 05 80

 

Ledamöter

Catarina Andersson cale.and@gmail.com; 0512 – 920 73

Carl-Johan Lidén gcj.liden@gmail.com; 0702 – 67 05 55

Staffan Peterson staffan.peterson@hotmail.com; 0512 – 400 50

Anne Svensson anne.svensson@telia.com; 0709 – 35 25 69

 

Ersättare

Inger Mörck inger.morck@gmail.com; 0705 – 55 38 32

Sture Hermansson sture55@telia.com; 0705 – 56 03 21

Roger Lindström robi.vedum@telia.com; 0512 – 400 91

 

Hemsideansvarig
Maria Peterson peterson_maria@hotmail.com; 0733 – 92 43 98