Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Vara Naturskyddsförening !

Oavsett om du väljer att vara aktiv eller enbart stödja föreningens arbete i att bevara värdefull natur och värna om miljön är du mycket välkommen. Vill du hjälpa till med något i föreningen kan du kontakta ordförande Tomas Lindström.

Genom att bli medlem i den lokala föreningen blir du också medlem i Svenska Naturskyddsföreningen.

I medlemskapet ingår tidskrifterna:

  • Sveriges Natur, 5 nummer/år utgiven av Naturskyddsföreningen
  • Skaraborgsnatur, 1 nummer/år utgiven av Skaraborgs Naturskyddsförening

Så här gör du:

Klicka här och följ instruktionen

Eller ta kontakt med ordföranden Tomas Lindström (tomas.lindstrom@telia.com, 0708 – 40 31 281) eller sekreteraren Anna Bergkvist Svensson (anna_bsvensson@hotmail.com, 0706 -71 06 52)