Program

Aktiviteter 2024

 

Naturfoton från Costa Rica visas på årsmötet

Söndag 25 februari

Sture Hermansson och Tomas Lindström visar fotografier och berättar om deras resa till Costa Rica som de gjorde förra året. De kommer bland annat att visa bilder på fåglar.

Efter föredraget blir det kaffe med dopp och sedan årsmötesförhandlingar.

Plats: Hedensborg, Larv

Tid: 16:00

Kontaktperson: Tomas Lindström, 0708 – 40 31 28

 

Fagning av ängarna på naturreservatet Ranahult

Lördag 16 mars

Det är dags att faga ängarna i naturreservatet. Det innebär att vi krattar upp fjolårslöv och tar upp grenar för att ängarna ska kunna slås i slutet av sommaren.

Plats: Ranahult

Tid: 10:00

Kontaktperson: Tomas Lindström, 0708 – 40 31 28

 

Tipspromenad under påskveckan på Ranahult

25 mars -5 april

Under påskveckan kan du gå tipspromenad i naturreservatet Ranahult. Inne i huset finns svarstalonger och en låda att lämna dem i. Du kan gå när du vill eftersom tipspromenaden är obemannad. Tipsfrågorna finns längs leden som startar bakom huset.

Rätt svar presenteras på hemsidan www.vara.naturskyddsforeningen.se

Plats: Naturreservatet Ranahult

Kontaktperson: Tomas Lindström, 0708 – 40 31 28

 

Natur- och kulturvandring vid Vedum

Datum kommer senare
Kängor och termos

I samarbete med Vedumsortens hembygdsförening arrangeras en natur- och kulturvandring. Det finns guider med som berättar om flora och fauna samt intressanta platser som vi stannar till vid.

Ta med fika.

Plats:  Vedum

Tid: 9:00

Kontaktperson: Tomas Lindström, 0708 – 40 31 28

 

Utflykt till fågelparadiset Oxhagen

Söndag 12 majOxhagens våtmark sedd från fågeltornet

Markägarna Larsson har under många år arbetat med att utveckla Oxhagens våtmark resulterat i en rik biologisk mångfald och ett intressant fågelliv. Det finns guider på plats som berättar om floran och faunan.

Plats: Oxhagen, Larv. Skyltat från vägen mellan Larv och Floby

Tid: 10:00

Kontaktperson: Tomas Lindström, 0708 – 40 31 28

 

Nattfågellyssning vid Hornborgasjön

Fredag 7 juni

Samling vid Stora torget i Vara för samåkning till Hornborgasjön där vi lyssnar på fåglar som är aktiva på natten. Det finns guider på plats.

Nattfågellyssningen är ett samarrangemang med Varabygdens fågelklubb.

OBS! Vid dåligt väder kan aktiviteten ställas in.

Plats: Stora Torget, Vara

Tid: 18:30

Kontaktperson: Tomas Lindström, 0708 – 40 31 28

 

Vilda blommornas dag

Söndag 16 juni

Dagen uppmärksammas runt om i Norden med blomstervandringar.

Vara Naturskyddsförening ordnar med en botanisk utflykt. Samling på Stora torget i Vara.

Vi återkommer med information om vart vi kommer åka.

Plats: Stora Torget, Vara

Tid: 10:00

Kontaktperson: Tomas Lindström, 0708 – 40 31 28

 

Slåtter på Ranahult på Ängens dag

Söndag 4 augusti Slåtter på äng

Ängens dag firas med slåtter i naturreservatet. När blommorna fröat klart är det dags att ta fram liarna och krattorna. Slåttern gör att den speciella kan floran bevaras. Det finns möjlighet att prova på att slå med lie. Det finns krattor och liar att låna på plats.

Plats: Ranahult

Tid: 10:00

Kontaktperson: Tomas Lindström, 0708 – 40 31 28

 

Utflykt till Rösjömosse, Norra Vånga

Söndag 8 september

Spång av trä som går i kanten av en mosse där det växer små låga tallar.

Rösjömosse är ett naturreservat med speciell flora och fauna. Vi går runt mossen på den spångade leden som bland annat tar oss rakt över gungflyn.

Guider finns på plats

Vi samlas vid Norra Vånga kyrka för samåkning. Antalet p-platser vid utflyktsmålet är begränsat.

Ta med egen fika.

Plats: Norra Vånga kyrka

Tid: 10:00

Kontaktperson: Tomas Lindström, 0708 – 40 31 28

 

Miljövänliga veckan – starta dagen med eko

Vecka 40Starta dagen med eko!

Årets tema är Starta dagen med eko. Med det vill Naturskyddsförening inspirera och uppmuntra till att köpa ekologisk mat eftersom det gynnar den biologiska mångfalden.

Mer information om aktiviteter under veckan kommer senare.

Kontaktpersoner: Anne Svensson, 0709 – 35 25 69 och Anna Bergqvist Svensson, 0706 – 71 06 52

 

Fler aktiviteter kommer att ordnas och arbetet med skötseln av naturreservatet pågår under hela året.
Vill du vara med och har du förslag på en aktivitet är du välkommen att höra av dig.

Kontaktuppgifter hittar du här.