Program

Aktiviteter 2023

 

Välkände fotografen Tore Hagman gästar årsmötet

Söndag 26 februari

Tore Hagman, yrkesfotograf och föreläsare med inriktning på miljö och landskap präglat av människan gästar årsmötet. Han har bland annat stått för fotografierna i böckerna Mulens marker, Gläntor och nu senast Vår tid med jorden.

Årsmötesförhandlingar samt kaffe med dopp.

Plats: Laskegården, Vedum

Tid: 16:00

Kontaktperson: Tomas Lindström, 0708 – 40 31 28

 

Tipspromenad under påskveckan på Ranahult

6-13 april

Under påskveckan kan du gå tipspromenad i naturreservatet Ranahult. Inne i huset finns svarstalonger och en låda att lämna dem i. Du kan gå när du vill eftersom den är obemannad. Tipsfrågorna finns längs leden som startar bakom huset.

Rätt svar presenteras på hemsidan www.vara.naturskyddsforeningen.se och i NLT.

Plats: Naturreservatet Ranahult

Kontaktperson: Tomas Lindström, 0708 – 40 31 28

 

Natur- och kulturvandring vid Vedum

Söndag 23 aprilKängor och termos

Samling vid idrottshallen i Vedum. Därifrån går vi till Scoutstugan och sedan vidare mot Strömbergs grustag. Guider berättar om flora och fauna samt platsernas historia. Vandringen är cirka 5 kilometer. Exkursionen är ett samarrangemang med Vedumsortens hembygdsförening.  Ta med fika.

Plats: Idrottshallen, Vedum

Tid: 9:00

Kontaktperson: Tomas Lindström, 0708 – 40 31 28

 

Utflykt till fågelparadiset Oxhagen

Söndag 14 majOxhagens våtmark sedd från fågeltornet

Samling på parkeringen vid Hedensborg i Larv för samåkning till Oxhagens våtmark. Det är begränsade parkeringsmöjligheter vid Oxhagen.

Markägarna Larsson har under många år arbetat med att utveckla området vilket har resulterat i en rik biologisk mångfald och ett intressant fågelliv. Det finns guider som berättar om floran och faunan.

Plats: Hedensborg, Larv

Tid: 10:00

Kontaktperson: Tomas Lindström, 0708 – 40 31 28

 

Nattfågellyssning vid Hornborgasjön

Fredag 2 juni

Samling vid Stora Torget i Vara för samåkning till Hornborgasjön där vi lyssnar på fåglar som är aktiva på natten. Det finns guider på plats.

Nattfågellyssningen är ett samarrangemang med Varabygdens fågelklubb.

OBS! Vid dåligt väder kan aktiviteten ställas in.

Plats: Stora Torget, Vara

Tid: 18:30

Kontaktperson: Tomas Lindström, 0708 – 40 31 28

 

Vilda blommornas dag

Söndag 18 juni

Dagen uppmärksammas runt om i Norden med blomstervandringar.

Vara Naturskyddsförening ordnar med en botanisk utflykt. Samling på Stora Torget i Vara. Vi åker vidare till Staffanshagen i Norra Vånga.

Plats: Stora Torget, Vara

Tid: 10:00

Kontaktperson: Tomas Lindström, 0708 – 40 31 28

 

Slåtter på Ranahult på Ängens dag

Söndag 6 augusti (obs ändrat datum)Slåtter på äng

Ängens dag firas med slåtter i naturreservatet. När blommorna fröat klart är det dags att ta fram liarna och krattorna. Slåttern gör att den speciella floran bevaras. Det finns möjlighet att prova på att slå med lie. Det finns krattor och liar att låna på plats.

Plats: Ranahult

Tid: 10:00

Kontaktperson: Tomas Lindström, 0708 – 40 31 28

 

Spaning efter fladdermöss

Fredag 11 augusti

Vid Jämnasjöns badplats spanar och lyssnar vi efter fladdermöss. Föreningen har utrustning med så att vi kan höra olika fladdermusarter.

Ta med egen fika och det finns grillplats.

Plats: Jämnasjön, Bitternasidan

Tid: 20:00

Kontaktperson: Tomas Lindström, 0708 – 40 31 28

 

Miljövänliga veckan – starta dagen med eko

Vecka 40Starta dagen med eko!

Årets tema är Starta dagen med eko. Med det vill Naturskyddsförening inspirera och uppmuntra till att köpa ekologisk mat eftersom det gynnar den biologiska mångfalden.

Mer information om aktiviteter under veckan kommer senare, se hemsidan.

Kontaktpersoner: Anne Svensson, 0709 – 35 25 69 och Anna Bergqvist Svensson, 0706 – 71 06 52

 

 

Fler aktiviteter kommer att ordnas och arbetet med skötseln av naturreservatet pågår under hela året.
Vill du vara med och har du förslag på en aktivitet är du välkommen att höra av dig.

Kontaktuppgifter hittar du här.