Om oss

Vara Naturskyddsförening är en lokal krets som är verksam inom Vara kommun. Vi arbetar ideellt med frågor kring natur och miljö.

Vi är ungefär 245 medlemmar i lokalföreningen.

Den huvudsakliga verksamheten är;

  • Skötsel av det kommunala naturreservatet Ranahult. På våren anordnas fagning av ängarna och när blommorna fröat är det dags för slåtter. Föreningen ordnar även med andra aktiviteter på naturreservatet som att bygga en mila och Ängens dag.
  • Exkursioner till platser med intressant flora och fauna.
  • Remissinstans i olika lokala frågor.
  • Miljövänliga veckan.

Naturskyddsföreningen samarbetar med Studiefrämjandet.